Logo Splendid Care
Splendid Care BV
Transistorstraat 18
1322 CE Almere
  036 53 68337
  info@splendidcare.nl

Splendid Care
Corona virus

Werkgebied Zorg aanvragen Voorwaarden
Over ons Vacatures Contact

Splendid Care
Corona virus


Artikelen

Gevolgen van het COVID-19 virus
Almere, 17-03-2020

Geachte lezer, Middels dit schrijven willen wij onze cliënten op de hoogte brengen van de gevolgen van het COVID-19 virus.

Verder lezen...

Vanuit de Rijksoverheid en de GGD hebben wij enkele instructies gekregen waar wij ons aan moeten houden. Hierdoor zal het een en ander kunnen wijzigen in de dienstverlening aan u als cliënt.

Bent u cliënt van Splendid Care en krijgt u Verzorging & Verpleging?

Dan gelden de volgende wijzigingen voor u:

1 Wij zullen de zorg zoveel mogelijk op de afgesproken tijden bieden. Mocht het zo zijn dat wij te maken krijgen met (potentiele) besmettingen onder onze cliënten, dan zullen wij de wijk routes moeten splitsen. Dit geldt uiteraard ook voor de situatie waarbij er sprake is van een (potentiele) besmetting onder onze medewerkers.
2 Hierdoor kan het zo zijn dat wij voorlopig niet meer op de afgesproken tijden de zorg kunnen bieden. Afwijkingen worden zoveel mogelijk telefonisch gemeld door onze Wijk Coördinatoren.
3 Indien er cliënten zijn die heftig hoesten (geen potentiele COVID-19 besmettingen) dan zullen onze medewerkers een mondkapje dragen ter preventie.
4 Mocht het zo zijn dat onze Verzorgenden of Verpleegkundigen het vermoeden hebben dat u voldoet aan de symptomen voor COVID-19, dan zullen onze medewerkers hier terstond melding van maken en, indien nodig, maatregelen nemen.
5 Mocht het zo zijn dat onze Verzorgenden of Verpleegkundigen het vermoeden hebben dat u voldoet aan de symptomen voor COVID-19, dan zullen onze medewerkers hier terstond melding van maken en, indien nodig, maatregelen nemen.
6 Mocht bij u het COVID-19 virus verdenking zijn dan zullen wij, in overleg met de betreffende instanties, de zorg door blijven leveren ware het dan volgens de daarvoor geldende protocollen.

Bent u cliënt van Splendid Care en krijgt u Huishoudelijke Hulp?

Dan gelden de volgende wijzigingen voor u:

1 Uw Huishoudelijke Hulp (HH) komt zoals afgesproken bij u langs. Echter zal de HH zich beperken tot de noodzakelijke Huishoudelijke taken waarbij rekening wordt gehouden met de hygiëne in uw woning.
2 U wordt verzocht om minimaal 2 meter afstand te houden van uw HH. Bijvoorbeeld: als uw HH bezig is in de keuken dan kunt u in de woonkamer wachten.
3 Het gebruikelijke kopje koffie met uw HH is in elk geval tot 6 april niet toegestaan.
4 Mocht u gezondheidsklachten hebben zoals hoesten, koorts of klachten aan uw luchtwegen dan willen wij daar z.s.m. van op de hoogte worden gesteld. U dient daarvan bij de betreffende instanties melding van te doen en wij zullen genoodzaakt zijn de HH (tijdelijk) stop te zetten om niet alleen de medewerker maar vooral de andere kwetsbare cliënten te beschermen.
5 Het kan ook zo zijn dat uw HH verkoudheidsklachten heeft. In dat geval zullen wij uw HH niet inzetten en zullen wij het zorgmoment over moeten slaan.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u:

1 Als cliënt of mantelzorger voor de Verzorging en Verpleging contact opnemen met uw Wijk Coördinator: U kunt bellen met 036-5367338, u wordt dan doorverbonden met de betreffende Wijk Coördinator.
2 Als cliënt of mantelzorger voor de Huishoudelijke hulp bellen met kantoor op 036-5368337.


Korte nieuwsbrief
Almere, 28-02-2020

Dit is een korte nieuwsbrief over het Coronavirus.

Verder lezen...

Wij versturen dit omdat er al een paar vragen bij ons binnen zijn gekomen over het virus en hoe wij hier mee omgaan. Wij willen jullie door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van de gang van zaken.

Aandachtspunten

Let op handhygiëne, was je handen goed met water en zeep. En gebruik daarna nog handalcohol.
Let er ook op dat je niet te vaak met je handen je gezicht aanraakt.
Als je moet niezen, doe dat dan in je elleboog.

Hoe gaan we verder?

Wij houden de berichtgeving van het RIVM en de overheid in de gaten. Zodra zij meer nieuws naar buiten brengen zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen. Vanavond tussen 20:35 en 21:25 uur is er een extra NOS-uitzending over het Corona-virus op NPO1.

NOS-uitzending Coronavirus: Feiten en fabels


Gerelateerde links

Rijksoverheid Coronavirus covid 19

Afkortingen op deze pagina